DSC

Cement

 

 


CEM II/B-V 32,5R jest cementem portlandzkim popiołowym klasy 32,5R według EN 197-1. Głównymi składnikami CEM II/ B-V 32,5R są klinkier portlandzki i popiół lotny krzemionkowy. Gips jest stosowany jako regulator czasu wiązania.

Właściwości

– umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,
– umiarkowane ciepło hydratacji,
– przyrost wytrzymałości w okresach późniejszych niż 28 dni,
– dobra urabialność,
– podwyższona odporność na agresję chemiczną.