Folia malarska 4×5 typ 200

 

 


Folie izolacyjno-budowlane, najczęściej produkowane w kolorze czarnym z polietylenu niskiej gęstości (LD-PE), są bardzo popularną izolacją spotykaną w budownictwie i znajdują szerokie zastosowanie przy wykonaniu:

– warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki, podłogi, wylewki, itp.,
– warstwy poślizgowej na nawierzchnie tarasów,
– warstwy ochronnej zabezpieczającej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej,
– prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachowych,
– osłon zabezpieczających elewację, okna, tymczasowo składowane materiały budowlane w trakcie budowy.