Kotwa chemiczna

 

 


Kotwa chemiczna – kotwienie prętów żywicą – mocowanie w podłożach: beton, kamień, cegła pełna, pustak ceramiczny, pustaki z pustymi przestrzeniami (MAX, porotherm), cegła dziurawka, kratówka.

Kotwy chemiczne stosuje się do mocowania: balustrad, poręczy, filarów, słupów, wsporników, konstrukcji stalowych, konstrukcji drewnianych, ościeżnic, bram, tras kablowych, ceramiki sanitarnej itp.