DSC

Plastyfikator

 

 


– zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy
– poprawia jej urabialność
– umożliwia pracę w temp do -2C
– eliminuje wykwity wapienne
– zwiększa wodoszczelność i odporność na mróz