Plastyfikator

 

 


Zimobet jest domieszką bez chlorkową, przeciwdziałająca zamarzaniu betonu lub zapraw cementowych i umożliwiająca narastanie wytrzymałości w niskich temperaturach. Umożliwia prowadzenie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur i mrozów do -5°C. Praktycznie stosowany jest bez problemów nawet w temperaturach do +12°C przy elementach o większej masie betonu i starannym okryciu natychmiast po zabetonowaniu.

– obniża punkt zamarzania betonu
– przyśpiesza wiązanie cementu i twardnienie betonu
– szybko uzyskuje bezpieczną wytrzymałość chroniąc świeży beton przed zniszczeniem
– uzyskuje dodatkowy przyrost wytrzymałości betonu lub zaprawy w terminach powyżej 28dni

Dostępność produktu : 1 , 5 litrów