profil oscieznicowy ua   m norgipslarge

Profil ościeżnicowy UA100

 

 


– Do usztywniania otworów drzwiowych w systemach suchej zabudowy
– Do wykonywania konstrukcji ścian instalacyjnych i wysokich ścian działowych