DSC

Profil u50, u75, u100,

 

 


Używane są w miejscach połączenia ściany wykonanej w systemie suchej zabudowy z konstrukcją stropów, podłóg lub ścian. Standardowa długość profili U wynosi 4 mb.