Rozcieńczalnik ekstrakcyjny

 

 


Zastosowanie rozpuszczalnika :

– do lakierów ftalowych,
– olejnych, asfaltowych oraz do odtłuszczania