DSC

Rozcieńczalnik lakowy

 

 


Rozcieńczalnik lakowy  jest przeznaczony do rozcieńczania lakierach ftalowych, olejnych, asfaltowych, oraz odtłuszczania i mycia pozostałości po lakierach ftalowych, olejnych, asfaltowych jak również do odtłuszczania elementów gotowych do malowania