Rozcieńczalnik nitro

 

 


Rozpuszczalnik stosuje się do farb i lakierów nitro.