DSC

Izolbet- A

 

 


Gruntowanie suchych lub lekko wilgotnych betonów i tynków, pod:

– właściwe hydroizolacje bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe
– pokrycia z pap termozgrzewalnych oksydowanych oraz modyfikowanych SBS.