Włókna polipropylenowe do betonu

 

 


Qfibre to cięte włókna polipropylenowe pokryte wodorozcieńczalnym spoiwem. Jako dodatek do betonów, zapraw i tynków, Qfibre powodują redukcję rys skurczowych i mikropęknięć, zmniejszają nasiąkliwość i wodoprzepuszczalność betonu, ograniczają penetrację przez chemikalia, zwiększają udarność, odporność na rozkruszanie i mrozoodporność. Zwiększają urabialność i odporność na segregację składników, oraz poprawiają spójność i jednorodność betonu.